Nederlandse Ambassade in Ankara, Turkije

Dienstverlening aan bedrijfsleven

De Nederlandse overheid wil het Nederlands bedrijfsleven behulpzaam zijn bij het zaken doen in Turkije. Hiertoe bestaat zowel bij de ambassade in Ankara als bij het Consulaat-Generaal in Istanbul een economische afdeling. Verder bestaat het netwerk uit de Netherlands Business Support Office (NBSO) in Izmir en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Istanbul. Het netwerk is actief op het gebied van:

§ Informatie verstrekking over de Turkse economie en het ondernemingsklimaat in Turkije;
§ Informatie verstrekking over wet- en regelgeving voor handel en investeringen;
§ Informatie verstrekking over de namen van advocaten, accountants en consultants op het gebied van zakendoen met Turkije;
§ Informatie verstrekking over de faciliteiten van de Nederlandse overheid voor handels- en investeringsbevordering met betrekking tot Turkije;
§ Informatie verstrekking over overheidscontracten / tenders;
§ Advisering over de aanpak van problemen die ontstaan bij het zakendoen in Turkije;
§ Opstellen van marketscans (Marktonderzoek naar relevante contacten (brancheorganisaties, potentiële afnemers, agenten) in de verschillende sectoren van de Turkse industrie).

De economische afdeling van ambassade Ankara is verder voor heel Turkije belast met handelspolitieke aangelegenheden (met name het onderhouden van contacten met de nationale overheid, Europese Commissie en IMF).

Met vragen over de Turkse markt en economie (potentiële afnemers, agenten, distributeurs etc.) kunt u ook terecht bij het digitale handelskantoor www.hollandturkeytrade.com.
Naast bovenstaande dienstverlening verzorgt het economisch netwerk de infovoorziening op de website van Agentschap NL betreffende Turkije. Deze informatie is toegankelijk via www.agentschapnl.nl. Daarnaast is het netwerk actief op het gebied van Holland Branding Projecten en ondersteunen zij de organisatie van Economische Missies van de verschillende departementen in Nederland.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het economische netwerk in Turkije.

Ankara Economische afdeling
Email: ank-ea@minbuza.nl
Tel: 00 90 312 409 18 70

Istanbul Economische afdeling
Email: ist-ha@minbuza.nl
Tel: 00 90 212 393 21 21

Izmir NBSO
Email: izmir@info.agentschapnl.nl
Tel.: 00 90 232 463 91 02

Istanbul NFIA
Email: info@nfia-turkey.com
Tel.: 00 90 212 393 21 28

Voor vragen betreffende agri- en voedsel industrie kunt u contact opnemen met het landbouwnetwerk in Turkije.

Ankara Landbouw afdeling
Email: ank-lnv@minbuza.nl
Tel: 00 90 312 409 1860