Nederlandse Ambassade in Ankara Turkije

Currently in the spotlights

Economie

Benutten van kansen, over en weer

Nederland is een open economie, sterk vervlochten met het buitenland. De Turkse markt biedt kansen voor het Nederlands bedrijfsleven.

Veiligheid

Gezamenlijk afweren van dreigingen

Turkije is strategisch gelegen in een instabiele regio die terrorisme en criminaliteit genereert en exporteert, en die tevens over belangrijke energiebronnen beschikt.

Download Handelsboek

Publicatie in het Turks

De diplomatieke banden tussen Nederland en Turkije bestaan al ruim 400 jaar. Daarbij spelen van oudsher de handelsrelaties een grote rol. In 2013 was het handelsvolume meer dan 7 miljard USD en beide landen hebben de wens dit verder uit te bouwen.

Nederlandse Ambassade in Ankara

Adres
Hilal Mh.
Turan Güneş Blv
Hollanda Cd 5
06550 Ankara
Turkije
Telefoon

+90 312 - 409 1800

26 februari 2015 In de Staat van de Unie beschrijft het kabinet de naar zijn mening belangrijkste uitdagingen die de EU op haar pad vindt en hoe die het best kunnen worden aangepakt. Dit gebeurt aan de hand van drie uitgangspunten die het kabinet heeft gekozen voor de invulling van het Nederlandse voorzitterschap: hoofdzaken, innovatieve groei en banen, en draagvlak en verbinding. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken): 'De Europese Unie moet zich richten op zaken die belangrijk zijn voor burgers en bedrijven. Zaken die de uitdagingen van deze tijd - op het terrein van economie, sociale rechtvaardigheid, energie, vrijheid en veiligheid en instabiliteit aan de grenzen van de Unie - helpen oplossen.'

24 februari 2015 Op 16 en 17 april 2015 is Nederland gastheer van de Global Conference on CyberSpace 2015 (GCCS2015). De GCCS2015 gaat over de uitdagingen en kansen die verdergaande digitalisering nu en in de toekomst biedt. De conferentie is in Den Haag.