Nederlandse Ambassade in Ankara Turkije

Currently in the spotlights

Economie

Benutten van kansen, over en weer

Nederland is een open economie, sterk vervlochten met het buitenland. De Turkse markt biedt kansen voor het Nederlands bedrijfsleven.

Veiligheid

Gezamenlijk afweren van dreigingen

Turkije is strategisch gelegen in een instabiele regio die terrorisme en criminaliteit genereert en exporteert, en die tevens over belangrijke energiebronnen beschikt.

Download Handelsboek

Publicatie in het Turks

De diplomatieke banden tussen Nederland en Turkije bestaan al ruim 400 jaar. Daarbij spelen van oudsher de handelsrelaties een grote rol. In 2013 was het handelsvolume meer dan 7 miljard USD en beide landen hebben de wens dit verder uit te bouwen.

Nederlandse Ambassade in Ankara

Adres
Hilal Mh.
Turan Güneş Blv
Hollanda Cd 5
06550 Ankara
Turkije
Telefoon

+90 312 - 409 1800

Uitgelicht

Visumaanvragen

Voor de Benelux en Schengengebied

Visumaanvragen

Paspoort

Vraag een paspoort aan

Paspoort

Online contactsysteem

Aanmelding online contactsysteem

Registreren

Holland Trade Book

Holland Trade Book

In case you would like to receive a hardcopy, please send an e-mail to  ank-ea@minbuza.nl.

19 juni 2015 Op 17 juni waren Ambassadeur Ron Keller en Landbouwraad Mehmet Çevikoğlu door de Turkse minister van Landbouw Mehdi Eker uitgenodigd om de openingsceremonie van het EuropeAid project “Acquisition and Creation of Orthophotos Under Digitization of Land Parcel Identification System” bij te wonen. In het kader van het project zal een consortium onder leiding van het Nederlandse bedrijf Fugro Geospatial BV en partners uit Turkije, België, Finland en Slovenië middels satelliet- en luchtfoto’s het Turkse landbouwareaal gedetailleerd in kaart te brengen. Het betreft een tweejarig project van € 17.500.000,- gefinancierd door de Europese Unie en de Republiek Turkije. De gegenereerde data zal gebruikt worden voor de realisatie van een Land Parcel Identification System. Binnen de EU zijn dergelijke systemen verplicht en worden gebruikt bij de subsidieregelingen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In zijn toespraak stond Ambassadeur Keller stil bij de succesvolle landbouwsamenwerking tussen Nederland en Turkije op het terrein van diergezondheid en –welzijn, voedselveiligheid en plattelandsontwikkeling. Verder onderstreepte hij het belang van bilaterale en Europese projecten om Turkije als kandidaat-lidstaat in lijn te brengen met het EU beleid, standaarden en doelstellingen en in het bijzonder in lijn met het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Na de toespraken verraste minister Eker de genodigden door zich in een pilotenoutfit te hijsen en een demonstratievlucht te maken in een toestel dat ook binnen het project wordt gebruikt om luchtfoto’s te maken.

18 juni 2015 The Human Rights Tulip is the Dutch government’s human rights award. Foreign minister Bert Koenders will present the prize and the bronze tulip-shaped statue to the winner on 10 December, International Human Rights Day. ‘At a time when human rights are under pressure, support for human rights defenders is more important than ever,’ said the minister. ‘Human rights defenders are struggling to improve human rights every day. They are heroes.’ The Human Rights Tulip is awarded annually to courageous organisations or individuals that promote human rights in innovative ways. The aim is to put their valuable work in the public spotlight. The Ministry of Foreign Affairs works with Hivos to select and support the winner. The prize money is €100,000. It enables the winner to further develop or expand the scale of their human rights work, benefiting more people, in as many places as possible. In 2014 the Human Rights Tulip was awarded to Mideast Youth, an organisation that builds online platforms to give a voice to people working to improve human rights. It is using the prize money to build a new platform that human rights defenders and their organisations can use to improve the presentation of information, work together more effectively and reach a wider audience.